Błędy gramatyczne

26 September, 2020
Udostępnij

Gramatyka języka polskiego nie należy do najłatwiejszych. Błędy językowe należące do tej grupy są najczęściej wychwytywane przez coraz bardziej świadomych i otwartych rozmówców (również klientów). W przeciwieństwie do sprawiającej wielu osobom problem ortografii błędy językowe słychać w rozmowie. Dążąc zatem do profesjonalizmu zapoznaj się z najczęstszymi błędami gramatycznymi i pamiętaj o stosowaniu właściwych form.

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

Mikołaj Rej

… i znają, chciałoby się powiedzieć. Oto kolejna część zestawienia popularnych błędów wraz z odpowiadającymi im formami poprawnymi i krótkim uzasadnieniem.

BłądForma poprawnaDlaczego ?
najmniejsza linia oporulinia najmniejszego oporuNie istnieje „najmniejsza linia”; w tej konstrukcji zdania chodzi o „najmniejszy opór”, nie „linię”.
uznać jako, uznawać jakouznać za, uznawać zaCzasowniki uznać, uznawać łączą się z przyimkiem za, rządzącym biernikiem.
trzeci lipiectrzeci lipcaW domyśle jest to trzeci dzień lipca – chyba że ktoś tworzy zdanie typu W tej dekadzie to był już trzeci lipiec bez kropli deszczu.
dwutysięczny ósmy, sto dwadzieścia siódmy, tysięczny dziesiątydwa tysiące ósmy, sto dwudziesty siódmy, tysiąc dziesiątyZłożone liczebniki porządkowe tworzy się, zmieniając na liczebniki porządkowe tylko te informujące o dziesiątkach i jednostkach, a w przypadku ich braku ostatni z liczebników – przykłady: rok tysiąc czterysta dziesiąty (bitwa pod Grunwaldem), Rok dwa tysiące trzydziesty (serial), rok tysiąc dziewięćsetny.
poszłem, szłem, poszedłam, szedła, nie weszłeśposzedłem, szedłem, poszłam, szłam, nie wszedłeśCząstkę -ed- dodaje się tylko w rodzaju męskim.
Kowalski JanJan KowalskiW języku polskim imię powinno znajdować się przed nazwiskiem.
Mi to daj. Daj to mi.Daj mi to. Mnie to daj. Daj to mnie.Zaimek mi występuje tylko w pozycjach nieakcentowanych, w akcentowanych powinno pojawiać się mnie.
Co tam pisze?Co tam jest napisane?Błąd polegający na używaniu czasownika zamiast imiesłowu przymiotnikowego biernego.
poddać w wątpliwość, poddać się do dymisjipodać w wątpliwość, podać się do dymisjiBłąd wynikający z rozpowszechnienia zwrotów ze słowem „poddać”, np. prawidłowy poddać pod dyskusję.
park w Polanicy-Zdrój, pociąg do Dusznik-Zdrójpark w Polanicy-Zdroju, pociąg do Dusznik-ZdrojuW nazwach dwuczłonowych odmieniają się oba człony.
winogron, pomarańcz rożnowinogrono, pomarańcza, rożenBłąd wynikający z przypisania niewłaściwego rodzaju gramatycznego.
w cudzysłowiuw cudzysłowieBłąd wynikający z błędnej deklinacji rzeczownika cudzysłów.
przysłowiowy Jan KowalskiJan Kowalski, przeciętny Polak, zwykły obywatelNie ma przysłowia o Janie Kowalskim.
posiadam problem, lampa posiada wyłącznikmam problem, lampa ma wyłącznikBłąd wynikający z nadużywania słowa posiadać.
kto? co? – ono; kogo? co? – go, jegokto? co? – ono; kogo? co? – jeCzęsty błąd w bierniku zaimka osobowego w rodzaju nijakim.
drugi największy, piąta najważniejszadrugi pod względem wielkości, drugi co do wielkości, piąta pod względem ważności, piąta co do ważnościKalka z angielskiego – po polsku tylko pierwszy jest najważniejszy lub największy

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej materiałów w tej kategorii

Polityka prywatności i plików cookies