Pielęgnuj kulturę organizacyjną

28 September, 2020
Udostępnij

Kultura organizacyjna to zbiór norm, wartości, symboli, sposobów komunikowania się, rozwiązywania problemów itd. Stanowi podstawę funkcjonowania firmy oraz jej definicję. Pielęgnuj wartości, na której usadowiona jest firma i marka. Zadbaj o świadomość jej istnienia wśród pracowników. Buduj kulturę  organizacji, którą zarządzasz i podporządkuj procesy wartościom, na których jest ona oparta.

Kultura organizacyjna pomaga zrozumieć członkom organizacji, co tak naprawdę jest ważne dla danej firmy / marki. Czym się kieruje chcąc osiągnąć założony cel. Stanowi ona źródło poznania zasad, wartości i norm obowiązujących w danej organizacji. Należy pamiętać, że jest to w pewnym sensie zjawisko bardzo dynamiczne, za pomocą którego ludzie – członkowi danej społeczności kreują rzeczywistość świata, w którym żyją. Kultura organizacyjna ewoluuje wraz z rozwojem organizacji. Podstawowym jej źródłem są założyciele organizacji. To w pierwszej kolejności na ich przekonaniach, wyznawanym systemie wartości tworzy się definicja każdego przedsiębiorstwa.

Wiele firm będących na fali dynamicznego wzrostu i związanego z nim przyrostu zatrudnienia będąc w pędzie zapomina o wartościach, na których je zbudowano. Dopiero kryzys – obniżenie efektywności działania najczęściej powoduje refleksję i rewizję zasad określających sens funkcjonowania przedsięwzięcia. Kultura organizacyjna jest zjawiskiem dynamicznym, ulegającym korektom na przestrzeni czasu. Ale ważne jest aby wartości stanowiące jej podstawę pozostawały niezmienne. Świadomość istnienia systemu wartości i norm bardzo często jest nigdy nie spisaną, a jednak wyczuwalną atmosferą, w której zarówno pracownicy jak i partnerzy i klienci funkcjonują. Innym razem (dotyczy to coraz częściej większych firm) warto je nazwać i spisać. Chociażby krótkim hasłem, które określa kluczowe wartości stanowiące bazę dla wszelkich działań firmy.

To w jaki sposób jest realizowana sprzedaż, w jaki sposób obsługuje się klientów, komunikuje się z nimi, w jaki sposób rozwiązuje się problemy jest odzwierciedleniem kultury organizacyjnej firmy. Ta zawsze istnieje (nawet w formie nieuświadomionej). Poświęć czas na rewizję kultury, która obowiązuje w twojej organizacji. Czy wartości, które ty wyznajesz jako manager są wyznawane przez Twoich podwładnych ? Czy są zgodne z kulturą marki, którą chciałbyś kreować w oczach swoich klientów?

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej materiałów w tej kategorii

|

Polityka prywatności i plików cookies