Sprawdź się

29 September, 2020
Udostępnij

Przynajmniej raz do roku sprawdź się – poddaj swoją organizację niezależnemu audytowi. Dowiedz się, czy Twoja organizacja i realizowane przez nią procesy są prawidłowe i rozwijają się. Zaplanuj takie badanie w regularnych odstępach czasu wyznaczając sobie cele poprawy poszczególnych elementów. Czerp wiedzę i inspirację od audytorów – ekspertów branżowych, którzy mają duże doświadczenie w strategiach i operacjach contact center.

Wiele firm co roku świętuje swoje rocznice, podsumowuje wyniki sprzedaży, ogłasza światu pozyskanie nowych zleceń. Regularnie i z dużą skrupulatnością przygotowuje sprawozdania z prowadzonej działalności dla organów kontrolnych i skarbowych. Nieliczne firmy w swoim rocznym planie zaplanowały punkty kontrolne, w których analizowane są w sposób niezależny procesy operacyjne i organizacyjne firmy usługowej jaką jest contact center.

Szczególnie dzisiaj prawdziwe jest powiedzenie, że „kto stoi w miejscu, ten się cofa”. Twoja firma zatem jest skazana na nieustanny rozwój, doskonalenie się w obszarach mających wpływ na ostateczne rezultaty. Szukając dróg rozwoju szukasz inspiracji, poddajesz się trendom, inicjujesz kolejne projekty. Dołącz do tych działań jedno – najważniejsze – chwilę refleksji nad całością przedsięwzięcia – audyt.

Organizacja i procesy scentralizowanej obsługi zostały opisane i sparametryzowane we wszystkich aspektach działalności. Przez lata wypracowane zostały oficjalne standardy i normy powstałe w wyniku zebrania najlepszych praktyk i benchmarków rynkowych (EN 15838, ISO 18295 COPC, CCA). Jeżeli przyjrzysz się im nawet pobieżnie zauważysz, że mają one bardzo podobną strukturę – po jednej stronie znajdują się obszary związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa: strategia i zarządzanie, pracownicy, procesy, technologia / infrastruktura. Po drugiej znajdują się rezultaty pracy organizacji czyli zarówno wynik biznesowy jak i wskaźniki operacyjne. Najważniejszą jednak cechą jest założenie nieustannego doskonalenia. Rezultaty stanowią punkt wyjścia do usprawniania poszczególnych elementów „wytwórczych”.

Zaplanuj swój rozwój:

  • Zaplanuj raz w roku audyt swojej organizacji
  • Wybierz zewnętrznego audytora – może to być uznana firma audytorska, ale nie musi. Koniecznie zadbaj by oprócz odpowiedzi czy coś jest albo czegoś nie ma otrzymać podpowiedzi jak dany obszar można usprawnić (najlepiej na bazie doświadczenia)
  • Szukaj benchmarków – udostępniaj swoje wskaźniki i czerp dane od innych.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej materiałów w tej kategorii

Polityka prywatności i plików cookies