Zaangażuj konsultantów

17 September, 2020
Udostępnij

Otwórz się na głos, pomysłowość i energię Twoich pracowników. Powiedzenie mówi “co dwie głowy to nie jedna”, a ty masz ich naprawdę wiele. Zaangażuj konsultantów w realizację projektu – spraw, by to nie była dla nich tylko praca, ale miejsce samorealizacji i tworzenia trwałych wartości. Masz prawo oczekiwać od nich więcej, ale aby to osiągnąć daj im poczucie, że biorą udział w czymś ważnym, w czymś na kształt czego mają wpływ.

Zaangażowanie pracownika to coś dalece innego i bardziej ambitnego niż tylko zatrudnienie pracownika. To spowodowanie, aby swoją pracę wykonywał z prawdziwym przekonaniem dążąc do celu, który i dla niego ma sens. To uruchomienie jego wewnętrznej motywacji do osiągania rezultatów, to wyzwolenie jego energii do działania i współdziałania. W badaniach prowadzonych przez Instytut Gallupa wskaźnikiem zaangażowania jest de facto poziom satysfakcji z pracy, co czyni satysfakcję z pracy i zaangażowanie w pracę pojęciami jednoznacznymi.

Nie ma mowy o angażowaniu pracowników w realizację zadań jeżeli ich przełożeni nie są odpowiednio zmotywowani do wykonywania swojej pracy. Managerowie sami powinni być zaangażowani jeżeli oczekują od innych zaangażowania. Pracownicy bardziej zaangażowani żywią zwykle pozytywne uczucia w stosunku do przedsiębiorstwa, w którym pracują, i szanują firmę.

Zaangażuj konsultantów w pracę:

  1. Ważne jest, by rozwijać zaangażowanie pracowników już od pierwszego dnia w pracy.
  2. Zaangażowanie pracowników wymaga zaangażowania kadry kierowniczej.
  3. Zwiększaj zaangażowanie poprzez komunikację dwukierunkową
  4. Stwórz satysfakcjonujące możliwości rozwoju
  5. Upewnij się, że pracownicy mają wszystko, czego potrzebują do swojej pracy
  6. Udostępnij pracownikom odpowiednie szkolenia
  7. Wypracuj sprawny system uzyskiwania informacji zwrotnych
  8. Stwórz zarówno finansowe, jak też pozafinansowe nagrody dla pracowników, u których wystąpił wzrost zaangażowania w pracę.
  9. Stwórz wyróżniającą się kulturę organizacji

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej materiałów w tej kategorii

Polityka prywatności i plików cookies